Oddech dla miasta na 700 lecie

Smog wychodzi z pieca

Podstawowe informacje: smog, niska emisja pyły zawieszone, benzopiren, normy, poziomy


Więcej

Powietrze w Lublinie

Mówią, że smog to nie nasz problem…


Więcej

Przestań kopcić!

Poradnik

Jak mniej truć: Paliwa, instalacje, wsparcie finansowe


Więcej

Razem pokonajmy smog

Włącz się do akcji


Więcej

- Wartości Indeksu Jakości Powietrza Poziomy zagrożenia zdrowia
0 - 50 Dobra 0-50: Dobra - Jakość powietrza jest uznawana za zadowalającą, a zanieczyszczenie powietrza stanowi niewielkie ryzyko lub jego brak.
51 -100 Średnia 50-100: Średnia - Jakość powietrza jest dopuszczalna; jednak niektóre zanieczyszczenia mogą być umiarkowanie szkodliwe dla bardzo małej liczby osób, które są niezwykle wrażliwe na zanieczyszczenie powietrza.
101-150 Niezdrowa dla osób wrażliwych 100-150: Niezdrowe dla wrażliwych osób - u osób wrażliwych mogą wystąpić negatywne skutki dla zdrowia. Większość populacji może nie odczuwać negatywnych objawów.
151-200 Niezdrowa 150-200: Niezdrowe - Każdy może zacząć doświadczać negatywnych skutków zdrowotnych; U osób wrażliwych mogą wystąpić poważniejsze skutki zdrowotne.
201-300 Bardzo niezdrowa 200-300: Bardzo niezdrowe - Ostrzeżenie zdrowotne, poziom alarmowy. Bardzo prawdopodobny negatywny wpływ na całą populację.
300+ Zagrożenie dla życia 300 : Niebezpieczny - Alarm Zdrowotny: każdy może doświadczyć poważniejszych skutków zdrowotnych.

Źróło tabelki: aqicn.org

Pomiary

Niektórzy mówią, że powietrze w Lublinie jest dobre – trzeba je tylko dobrze pogryźć

Więcej

Benzo(a)piren

Benz(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Więcej

PM 10

Pył zawieszony (ang. particulate matter) składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji.

Więcej

PM 2,5

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Więcej

Zacznij kontrolować stan powietrza

Zdrowie

Co powoduje smog w naszym organiźmie?

 więcej

Przyczyny

Przyczyny powstawania cząsteczek tworzących smog

 więcej

Media o smogu

Smog to mieszanka róznych drobnych elementów

 więcej

Galeria

Zdjęcia dni smogowych

 więcej

REALIZACJA Towarzystwo dla Natury i Człowieka 2017 Kampania „Oddech dla miasta” realizowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Lublin