Oddech dla miasta na 700 lecie

Smog wychodzi z pieca

Podstawowe informacje: smog, niska emisja pyły zawieszone, benzopiren, normy, poziomy


Więcej

Powietrze w Lublinie

Mówią, że smog to nie nasz problem…


Więcej

Przestań kopcić!

Poradnik

Jak mniej truć: paliwa, instalacje, wsparcie finansowe


Więcej

Razem pokonajmy smog

Rozwiązania systemowe Włącz się do akcji


Więcej  

UCHWAŁA ANTYSMOGOWA  DLA  WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO?
WYPEŁNIJ ANKIETĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO
(termin do 31.12.2018)
AKTUALNY STAN POWIETRZA W LUBLINIE
Prezentowane poniżej bieżące odczyty pochodzą zarówno z oficjalnych pomiarów Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska ze stacji przy ul. Obywatelskiej oraz czujników systemu airly zlokalizowanych w innych punktach miasta (Zana, Wolska, Okopowa). Odczyty z czujników airly mają rolę orientacyjną, urządzenia te nie są częścią oficjalnego monitoringu środowiska.

Aby  zobaczyć lokalizację stacji/czujnika kliknij mapa, aby zobaczyć dokładniejsze dane podziałem godzinowym – kliknij więcej.
Mapa jakości powietrza Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska (EEA) z uwzględnieniem europejskiego indeksu jakości powietrza. Dane z polskich miast pochodzą ze stacji GIOŚ. Po wybraniu punktu (mapę można przybliżyć używając „scroll”) należy wejść w  „show details”. Prezentowane jest m.in podsumowanie za ostatnie 100 dni.

Pomiary

Dane archiwalne za rok 2017 Niektórzy mówią, że powietrze w Lublinie jest dobre – trzeba je tylko dobrze pogryźć

Więcej

Benzo(a)piren

Benz(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA).

Więcej

PM 10

Pył zawieszony (ang. particulate matter) składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji.

Więcej

PM 2,5

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Więcej

Zdrowie

Co powoduje smog w naszym organiźmie?

 więcej

Przyczyny

Przyczyny powstawania cząsteczek tworzących smog

 więcej

Media o smogu

 więcej

Galeria

Zdjęcia dni smogowych

 więcej

REALIZACJA Towarzystwo dla Natury i Człowieka 2017 Kampania „Oddech dla miasta” realizowana jest przy wsparciu finansowym Gminy Lublin oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie