Autor: TDNiCz

Razem pokonajmy smog

JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA? Włącz się do akcji Wskazane działania systemowe, jakie powinny zostać podjęte to: 1) Jak najszybsze ograniczenie możliwości wykorzystania najbardziej emisyjnych rodzajów paliw (mułów i miałów węglowych, flotokoncentratów, miksów z udziałem węgla brunatnego) przez wprowadzenie regionalnych lub lokalnych norm dla paliw stałych. 2) Powstrzymanie instalowania nowych „kopciuchów”- palenisk węglowych i wysokoemisyjnych pozaklasowych…
Read more


1 października 2017 0

Przestań kopcić!

NIE TRUJ SIEBIE I INNYCH kilka praktycznych porad       Powietrzem oddychamy wszyscy, wszyscy też ponosimy odpowiedzialność za jego stan. Nasze pozorne oszczędności mogą być przyczyną poważnych problemów zdrowotnych dla nas samych, naszych dzieci, sąsiadów. Nasze decyzje mogą przyczynić się do uchronienia zdrowia i życia wielu osób. Również naszych bliskich. Lublin obchodzi właśnie 700…
Read more


1 października 2017 0

Powietrze w Lublinie

Strefa Aglomeracji Lubelskiej pod względem zanieczyszczeń pyłami zawieszonymi PM 10 i PM 2,5 oraz benzo(a)pirenem zaklasyfikowany jest do klasy C – powyżej poziomu dopuszczalnego. Pył zawieszony PM 10 W roku 2016 było w Lublinie 40, a w roku 2015 – 66 dni z przekroczeniem dopuszczalnego średniodobowego stężenia PM 10, które wynosi 50 μg/m3. Prawo dopuszcza…
Read more


1 października 2017 0

Smog pochodzi z pieca

SMOG Ze smogiem – w ścisłym tego słowa znaczeniu – mamy w Polsce i w Lublinie do czynienia względnie rzadko. Nie zmienia to faktu, że w sezonie grzewczym Polacy oddychają najgorszym powietrzem w Unii Europejskiej pod względem stężenia pyłów i rakotwórczego benzopirenu, a Lublin, mimo że nie należy do czołówki najbardziej zanieczyszczonych polskich miast, nie…
Read more


1 października 2017 0