Benzo(a)piren

Benz(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze – a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych.

Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3.

 

Kalkulator papierosowy

Krakowski startup Omni Calculator zbudował narzędzie, które pokazuje nam stężenie B(a)P przeliczone na ilość papierosów z tą rakotwórczą substancją. Kalkulator pozwala również porównać roczne stężenia rakotwórczego benzo[a]pirenu w Lublinie ze stężeniami w innych dużych miastach europejskich.

Jeśli przełożymy tą ilość benzo[a]pirenu na ilość tej substancji w papierosach, to okaże się, że każdy mieszkaniec Lublina, przy niezbyt aktywnym trybie życia, rocznie wdycha ilość benzo[a]pirenu odpowiadającą ilości znajdującej się w tysiącach papierosów...