Benzo(a)piren

Benz(a)piren to rakotwórczy i mutagenny związek chemiczny będący przedstawicielem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (WWA). Głównym źródłem tej substancji jest spalanie paliw stałych w niskiej temperaturze – a więc węgla i drewna w domowych instalacjach grzewczych. Dopuszczalny średnioroczny poziom B(a)P to 1 ng/m3.