PM 10

Pył zawieszony (ang. particulate matter) składa się z mieszaniny cząstek zawieszonych w powietrzu, będących zlepkiem różnych substancji. Pył zawieszony może zawierać substancje toksyczne takie jak wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (np. rakotwórczy benzo[a]piren), metale ciężkie oraz dioksyny i furany.

Pył PM 10 to cząstki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów (ok. jednej piątej grubości ludzkiego włosa), które mogą docierać do górnych dróg oddechowych i płuc.

 

W Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach:

  • poziom dopuszczalny 50 µg/m3 (dobowy) i może być przekraczany nie więcej niż 35 dni w ciągu roku.
  • poziom informowania 200 µg/m3 (dobowy)
  • poziom alarmowy 300 µg/m3 (dobowy)
  • poziom dopuszczalny 40 µg/m3 (średnioroczny)

Dane archiwalne:

Dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl