PM 2,5

Pył zawieszony PM 2,5 to bardzo drobne cząstki: o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które mogą docierać do górnych dróg oddechowych, płuc oraz przenikać do krwi.

Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego dla pyłu PM 2,5 wynosi 25 µg/m3.

Dane ze stacji pomiarowych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska powietrze.gios.gov.pl

Na wykresie zastosowano normy dobowe przeskalowane P10 na P2.5 wykorzystując średnioroczną wartość za punkt odniesienia