Razem pokonajmy smog

Razem pokonajmy smog

1 października 2017 Bez kategorii 0

JAK POPRAWIĆ JAKOŚĆ POWIETRZA? Włącz się do akcji

Wskazane działania systemowe, jakie powinny zostać podjęte to:

1) Jak najszybsze ograniczenie możliwości wykorzystania najbardziej emisyjnych rodzajów paliw (mułów i miałów węglowych, flotokoncentratów, miksów z udziałem węgla brunatnego) przez wprowadzenie regionalnych lub lokalnych norm dla paliw stałych.

2) Powstrzymanie instalowania nowych „kopciuchów”- palenisk węglowych i wysokoemisyjnych pozaklasowych kotłów (według rozporządzenia można je instalować do października 2018 poza województwami, które zabroniły tego w uchwałach antysmogowych. Urządzenia niedostępne w tych województwach trafiają aktualnie m.in do województwa lubelskiego i oferowane są w promocjach)

Tego typu lokalne regulacje znaleźć się mogą w tzw uchwale antysmogowej, którą uchwalić może Sejmik Województwa na podstawie art. 96 ustawy o ochronie środowiska. Uchwały takie podjęto już w 7 województwach, (dolnośląskie, śląskie, opolskie, małopolskie, mazowieckie, łódzkie, wielkopolskie) w następnych trwają zaawansowane prace lub konsultacje społeczne. 

WSPIERAJ UCHWAŁĘ ANTYSMOGOWĄ DLA LUBELSKIEGO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego do końca stycznia 2018 zbiera opinie na temat zasadności i kształtu ewentualnej uchwały antysmogowej dla województwa lubelskiego. Towarzystwo dla Natury i Człowieka apeluje o wsparcie dla ambitnych regulacji mogących poprawić jakość powietrza. WIĘCEJ INFORMACJI I LINK DO ANKIETY 

Zachęcamy też do pospisywania apelu do władz regionu i miasta o wprowadzenie obszarowych norm paliw i instalacji naszademokracja.pl/p/smoglublin

inne ważne działania:

– Stopniowa likwidacja istniejących palenisk węglowych i najbardziej emisyjnych kotłów

– rozwój sieci ciepłowniczej

– termomodernizacja budynków mieszkalnych – zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło

– ochrona i rozwój terenów zielonych i zadrzewień,

– ochrona przed zabudową korytarzy napowietrzających miasto.

– Rozbudowa i uatrakcyjnianie transportu zbiorowego oraz rowerowego i tworzenie zachęt do korzystania z tych form mobilności zamiast samochodów indywidualnych

Działania te są w zasięgu władz miasta i województwa. Wsparcie mieszkańców wyrażone w kontaktach z urzędem, radnymi itp. może znacząco ułatwić ich podjęcie.

CO MOŻESZ ZROBIĆ?

Zachęcamy również do wspierania finansowego działań Towarzystwa dla Natury i Człowieka poprzez darowizny oraz przekazanie 1% podatku KRS 0000214186

Wybrane  antysmogowe strony internetowe:

Polski Alarm Smogowy

Krakowski Alarm Smogowy 

SmogLab

Weź oddech – edukacja nt. niskiej emisji